Đông trùng hạ thảo tươi – Thích Sống Xanh

950.000 

Đông trùng hạ thảo tươi là sản phẩm từ chủng nấm militaris được nuôi cấy trong môi trường vô khuẩn an toàn. Đảm bảo tất cả hoạt chất và dinh dưỡng của sản phẩm được giữ nguyên trong Sản phẩm

Đông trùng hạ thảo tươi – Thích Sống Xanh

950.000